NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

Nationalförening för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF lanserar en ny webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att göra ett trafiksäkert val. NTF Certifierad omfattar idag Säker cykling, Barn i bil och Däck. NTF och branschexperter har tagit fram utbildningen som faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare.

En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. Det handlar om cykeln som ett säkert fordon med t. ex. rätt belysning, däck och bra bromsar, men också om säker cykling genom kunskap om trafikregler och användande av en bra cykelhjälm.

- NTF certifiering finns för att underlätta för konsumenten att välja de mest trafiksäkra produkterna eller tjänsterna samt säkerställer att man vid köptillfället får god trafiksäkerhetsinformation. Genom ett nära samarbete med respektive bransch tar vi fram certifieringar som ger företagen ett mervärde och en ökad konkurrensfördel, säger projektledare Eleonor Franklin vid NTF Jönköpings län.

Vill du som konsument veta att personalen kan sin sak om säker cykling så rekommenderar NTF att du vänder dig till en butik som har NTF Certifierad personal. I dagsläget har följande butiker certifierad personal:

XXL Sport och vildmark Bromma Gävle Helsingborg Järfälla Jönköping Luleå Stockholm Umeå Växjö Halmstad Västerås

Cykelstället Luleå

Torpa Cykelservice Jönköping

Elcykelexperten Habo

Manges cykelverkstad Gävle

Vill du som företag veta mer eller certifiera dina anställda? Kontakta oss på: certifiering@ntf.se Eller skanna QR koden så kommer du direkt till anmälningssidan. Kontaktperson: Eleonor Franklin, projektledare NTF Jönköpings län – 036-16 25 67

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

2020-05-14