Pressmeddelande

Varannan svensk använder cykelhjälm

Användningen av cykelhjälm ökar i Sverige. För första gången på åtta år är trenden tydlig. Ökningen gäller för både vuxna och barn och Kalmar län följer den nationella utvecklingen, även om användningen är något sämre än riksgenomsnittet. 47 procent i länet använder cykelhjälm och nästan alla mopedister bär hjälm.

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för åttonde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i hela landet bland vuxna och barn ligger nu på 50 procent för cyklister respektive 97 procent för mopedister.

När NTF började med nationella mätningar år 2013 låg den totala användningen av hjälm på 42 procent för cyklister och 96 procent för mopedister. Störst är ökningen hos vuxna, där användningen har ökat med 8 procent på åtta år.

I Kalmar län använder 56 procent av barn upp till 15 år cykelhjälm. Motsvarande siffra för vuxna i länet är 36 procent. Vidare använder nästan alla mopedister hjälm. Hela 94 procent av observerade mopedister använder hjälm.

- Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men ökningen bland barnen är extra viktig. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Daniel Kvarnström som är verksamhetschef på NTF Jönköping.

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

- Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, säger Daniel Kvarnström.

 

För mer information. Vänligen kontakta:

Daniel Kvarnström, verksamhetschef, NTF Jönköping, 0734- 22 87 79


2020-10-14