Rattfylleriet fortsätter skörda offer

Rattfylleriet fortsätter skörda offer

De allra flesta resor (99,77 %) görs av en nykter förare, ändå är en av fyra omkomna personbilsförare berusade. Dessutom dödar och skadar man andra trafikanter. Så har det sett ut de senaste tio åren - det måste till nya krafttag för att bryta trenden.
Totalt omkom i fjol 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Den 6-12 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet.

Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det kan innebära både att låta många göra alkoholutandningsprov, men också att hitta och ”punktmarkera” de som man tror kör påverkade. Det är viktigt att hitta dem som gör fel och erbjuda dem vård.

- Flertalet av de som kör påverkade har ett beroende i botten. För att vi ska slippa stöta på dem igen krävs samverkan med beroendevården*SMADIT, dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Thomas Danielsson, Tillförordnad gruppchef vid polisen i Kalmar.

Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Nyligen togs beslut om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden ens har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare men det förändrar inte attityden till rattfylleriet.

- För att verkligen göra skillnad bör övervakningen flerdubblas. Att installera tekniska lösningar i trafikmiljö och bilar i mycket högre utsträckning är också ett bra alternativ. En annan viktig del är att intensifiera arbetet med att påverka beteende och attityder för att få människor att aldrig köra påverkade, inom det området finns det mycket att göra, säger Eleonor Franklin, projektledare vid NTF Jönköpings län.

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har en oerhört viktig roll när det gäller att sprida budskapet att alkohol inte hör hemma i trafiken. Det är ett arbete som behöver vara årligen återkommande i landets alla skolor för att effektivt påverka varje ny generation.
*SMADIT står för Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken, och är en arbetsmetod mot narkotika, dopning, missbruk/beroendeproblematik och kriminalitet. Syftet med SMADIT är att påskynda möjligheterna till ett nyktert och drogfritt liv för de personer som upptäcks påverkade i trafiken genom en strukturerad samverkan mellan olika myndigheter – från polisen till vård och stöd.
Kontaktperson:
Eleonor Franklin, NTF Jönköpings län 036- 16 25 67, 0703-100324
Thomas Danielsson, Tillförordnad gruppchef vid polisen i Kalmar 010-5623449


2016-06-03